Vergoedingen & tarieven

Consulten via een doorverwijzing worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Met iedere gecontracteerde zorgverzekeraar wordt een tarief afgesproken. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Wilt u dit tarief weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, of kijk op ZorgWijzer.nl of Independer.nl voor meer informatie.

Voor consulten zonder verwijzing gelden de volgende tarieven;

PrestatiebeschrijvingPrijs
Dieetadvisering per 15 minuten*€ 15
Toeslag huisbezoek (uittoeslag)€ 25
Niet nagekomen afspraak€ 30

* In overleg zijn vervolgconsulten via de mail of telefonisch ook mogelijk.

Indicaties behandeltijd

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de praktijk (directe tijd). Er worden namelijk ook berekeningen uitgevoerd, een persoonlijk voedingsadvies opgesteld en contact onderhouden met uw huisarts/tandarts. Deze tijd (indirecte tijd) maakt deel uit van uw behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. In de onderstaande tabel ziet u hiervan een indicatie.

Soort consultDuur
Screening DTD (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek)15 minuten
Eerste consult60 min. directe tijd + 30 min. indirecte tijd
Vervolg consult kort*10 min. directe tijd + 5 min. indirecte tijd
Vervolg consult lang*20-30 min. directe tijd + 10-15 min. indirecte tijd

* In overleg zijn vervolgconsulten via de mail of telefonisch ook mogelijk.

Dieetadvisering

U krijgt 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding valt onder het verplicht eigen risico. Als deze uren zijn verbruikt kan de tijd uit het aanvullende pakket worden aangesproken en die valt niet onder het verplicht eigen risico. Mocht u geen vergoeding meer krijgen vanuit de basisverzekering, ga dan bij uw verzekering na in hoeverre dieetadvisering bij u vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Soms kan het zo zijn dat er aanvullende eisen zijn, zoals een verwijzing van de huisarts of een bepaalde diagnose.

Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden dieetadvisering op basis van directe toegankelijkheid. Heeft u geen verwijzing van huisarts/tandarts, dan kan het zo zijn dat u de rekening zelf moet betalen. Blijkt na uw eerste bezoek dat u in aanmerking komt voor doorverwijzing, dan wordt u hierover ingelicht. U kunt dan alsnog een doorverwijzing aanvragen bij uw huisarts/tandarts.

Ketenzorg

Dieetadvisering voor Diabetes (en mogelijk COPD) wordt vanuit de ketenzorg vergoed. Wanneer u hier recht op heeft dan gaat dit niet ten koste van het eigen risico. De huisarts of praktijkondersteuner kan u mogelijk op deze indicatie doorverwijzen naar de diëtist.

Uitschrijven Dieetbevestiging

Bij bepaalde diëten is het mogelijk om via de belastingaangifte een bedrag af te trekken voor dieetkosten. Dit geldt alleen voor diëten waarbij de belastingdienst heeft berekend dat ze duurder zijn ten opzichte van een normaal voedingspatroon. De belastingdienst heeft hiervoor richtlijnen opgesteld in een dieetbevestiging. U kan dit document vinden op jaarindeling op de website van de belastingdienst.

Ik kan een dieetbevestiging uitschrijven indien er sprake is van:

Voor het uitschrijven van een dieetverklaring worden administratiekosten in rekening gebracht.

Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet
Kauwenhof 12
3435 SN Nieuwegein

Telefoon: 06-5709 8406
E-mail: inge@dietistniemantsverdriet.nl

KvK: 6066 9713